• Alto Dual Sofa

  Alto Dual Sofa
  $3099

 • Buri Sofa, Eik

  Buri Sofa, Eik
  $1910

 • Buri Sofa, Stainless Steel

  Buri Sofa, Stainless Steel
  $1740

 • Buri Sofa, Styletto Wood

  Buri Sofa, Styletto Wood
  $1740

 • Cassius Deluxe Excess Lounger

  Cassius Deluxe Excess Lounger
  $2999

 • Cassius Quilt Sofa, Chrome

  Cassius Quilt Sofa, Chrome
  $2485

 • Cassius Quilt Sofa, Wood

  Cassius Quilt Sofa, Wood
  $2485

 • Cubed Deluxe Sofa, Chrome

  Cubed Deluxe Sofa, Chrome
  $2015

 • Cubed Deluxe Sofa, Wood

  Cubed Deluxe Sofa, Wood
  $2150

 • Cubed Deluxe with Arms

  Cubed Deluxe with Arms
  $2340

 • Disa Sofa

  Disa Sofa
  $2799

 • Dual Sofa, Chrome

  Dual Sofa, Chrome
  $2150

 • Dual Sofa, Wood

  Dual Sofa, Wood
  $2150

 • Dublexo Chair

  Dublexo Chair
  $900

 • Dublexo Styletto Sofa

  Dublexo Styletto Sofa
  $1595

 • Frode Sofa

  Frode Sofa
  $1765

 • Grand Deluxe Excess Lounger

  Grand Deluxe Excess Lounger
  $3265

 • Idi Sofa

  Idi Sofa
  $3155

 • Long Horn Deluxe Sofa, Armless

  Long Horn Deluxe Sofa, Armless
  $2220

 • Long Horn Sofa, with Arms

  Long Horn Sofa, with Arms
  $2870

 • Magni Sofa

  Magni Sofa
  $3480

 • OldSchool Sofa, Brass

  OldSchool Sofa, Brass
  $1610

 • Oldschool Sofa, Retro

  Oldschool Sofa, Retro
  $1610

 • Oldschool Sofa, Wood

  Oldschool Sofa, Wood
  $1610

 • Recast Plus

  Recast Plus
  $1465

 • Recast Plus, with Arms

  Recast Plus, with Arms
  $1695

 • Splitback Chair

  Splitback Chair
  $770

 • Splitback Sofa, Brass

  Splitback Sofa, Brass
  $1370

 • Splitback Sofa, Eik

  Splitback Sofa, Eik
  $1560

 • Splitback Sofa, Frej

  Splitback Sofa, Frej
  $1945

 • Splitback Sofa, Stainless Steel

  Splitback Sofa, Stainless Steel
  $1370

 • Splitback Sofa, Styletto Wood

  Splitback Sofa, Styletto Wood
  $1370

 • Supremax Deluxe Excess Lounger

  Supremax Deluxe Excess Lounger
  $2270

 • Supremax Quilt Sofa

  Supremax Quilt Sofa
  $1925

 • Toke Sofa

  Toke Sofa
  $2295

 • Unfurl Sofa

  Unfurl Sofa
  $1370

 • Zeal Sofa, Brass

  Zeal Sofa, Brass
  $960

 • Zeal Sofa, Laser

  Zeal Sofa, Laser
  $960

 • Zeal Sofa, Styletto

  Zeal Sofa, Styletto
  $960